Ενδοσχολική επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδακτική

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024 στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος Κάστανος» υλοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση από τη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας,  κ. Παναγιωτίδου Αναστασία, με θέμα τη διαφοροποιημένη διδακτική.

Η διαφοροποιημένη  διδακτική είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και προσαρμόζεται στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα ή το μαθησιακό τους προφίλ, με στόχο τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να ευδοκιμήσουν και να επιτύχουν. Οι τομείς στους οποίους πραγματοποιείται η διαφοροποίηση είναι το περιεχόμενο, η διαδικασία και τα προϊόντα μάθησης (Tomlinson, 1995). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία απευθύνεται σε έναν υποτιθέμενο «μέσο» μαθητή με το ίδιο για όλους υλικό και τον ίδιο τρόπο αξιολόγησης, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία χρησιμοποιούνται υλικά διαβαθμισμένης δυσκολίας και οι εκπαιδευτικοί κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λαμβάνουν υπόψη τους τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Οι μαθητές κατακτούν τη γνώση μέσα από την ενεργητική μάθηση και την επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα διδάσκονται πώς να σκέφτονται και να μαθαίνουν. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία ανταποκρίνεται στο αίτημα των καιρών για σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, την ανάδειξη της αξίας του και την ομαλή ένταξή  του στο μαθησιακό περιβάλλον.

Η κ. Παναγιωτίδου παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας τη φιλοσοφία και τους στόχους, τις στρατηγικές και τα μέσα προσέγγισης της διαφοροποιημένης διδακτικής, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Παναγιωτίδου για τη συμβολή της στην υλοποίηση της ενδοσχολικής επιμορφωτικής δράσης.

 • 2 Capture 20240115 073636
 • 2ο Capture 20240114 185409

   

  Login Form

  ΧΑΡΤΗΣ

  map school

  Αναζήτηση της σχολικής μονάδας εδώ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Τηλ-Fax:
  2551024346
   
   
  Email: 
   
   
  Διεύθυνση
  Δημοκρίτου 6Β,
  περιοχή ΚΕΓΕ
  Αλεξ/πολη, 68132