ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 "Ανανέωση εγγραφών Β και Γ τάξης για το σχολικό έτος 2023-2024"

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής των μαθητών της Β και Γ τάξης στη σχολική μας μονάδα θα γίνεται από Πέμπτη 22-6-23 έως και Πέμπτη 29-6-23 από 09.00π.μ. έως 13.00μ.μ.

«Διαδικασία εγγραφής στην Α’ τάξη του γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024»

 Ενημέρωση  των κηδεμόνων των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν στο 4ο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος Κάστανος» :

Η προσέλευση για την διαδικασία εγγραφής θα γίνεται κατά τις ώρες 09:00 π.μ. με 13:00 μμ. και  με τον ακόλουθο τρόπο:

·         11ο  δημοτικό, 6ο δημοτικό , 5ο  δημοτικό, 1ο Πειραματικό, 2ο δημοτικό:   22 και 27 Ιουνίου

·         Δημοτικό Μαΐστρου:   28 Ιουνίου

·         12ο δημοτικό:  29 Ιουνίου

 

Δικαιολογητικά εγγραφών

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση 
  3. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης 
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μόνο για Α Γυμνασίου)
  5. Πιστοποιητικό γέννησης ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας μαθητή (μόνο για Α Γυμνασίου) .  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ,ο κηδεμόνας μπορεί να επιλέξει αυτεπάγγελτη αναζήτηση
  6. Υπεύθυνη δήλωση μη φοίτησης σε άλλη σχολική μονάδα (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ  Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ, 68027/ΓΔ4/23-6-2023)

Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή οι κηδεμόνες:

  1. επικοινωνούν με την σχολική μονάδα

    2.αναζητούν τα απαραίτητα έγγραφα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  (διαθέσιμα από 22/6/23)

  • συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα έγγραφα με e-mail στις 29-6-2023 και 30-6-2023.                                    Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr

                                          Η Διευθύντρια

                                         Μαρία Μιντσίδου

https://drive.google.com/file/d/1tI5vmwdFVzFI7726kGWDJ7KDbVQXgT4K/view?usp=sharing

Εγκύκλιος Φ1/65438/ΓΔ4/12-6-2023

Λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, καθώς και της μετακίνησης των εκλογέων στις περιφέρειες στις οποίες ψηφίζουν

 

Login Form

ΧΑΡΤΗΣ

map school

Αναζήτηση της σχολικής μονάδας εδώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ-Fax:
2551024346
 
 
Email: 
 
 
Διεύθυνση
Δημοκρίτου 6Β,
περιοχή ΚΕΓΕ
Αλεξ/πολη, 68132