Εργαστήρια δεξιοτήτων

Το σχολείο μας τη σχολική χρονιά 2020-21 ήταν ένα από τα διακόσια δεκαοκτώ (218) σχολεία της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τη φετινή σχολική χρονιά 2021-22 τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάχθηκαν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων.

Τα Εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς άξονες (Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Φροντίζω το Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές, όπως π.χ. ψυχική και συναισθηματική υγεία, οικολογική συνείδηση, εθελοντισμός, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, επιχειρηματικότητα, νέες τεχνολογίες κ.ά.

ergDEx

Αξιοποιώντας την εμπειρία του σχολείου από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και σε άμεση συνάρτηση με τη φιλοσοφία, το όραμα και τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας και σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», ως κεντρικός στόχος ορίζεται η καλλιέργεια Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4cs), Δεξιοτήτων Ζωής, Δεξιοτήτων της Τεχνολογίας και της Επιστήμης και Δεξιοτήτων του Νου, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις σχολικές τους  γνώσεις και τις ικανότητές τους και κατ’ επέκταση να ανταποκρίνονται ευχερέστερα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Στρατηγική προτεραιότητα -παράλληλα με τη συστηματικότερη καλλιέργεια των δεξιοτήτων- είναι να ενισχυθεί η βιωματική, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση.

 

Τα αποτελέσματα των δράσεών μας θα διαχέονται τόσο στην εκπαιδευτική μας κοινότητα, όσο και στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας, του ιστολογίου «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος κατά την περσινή πιλοτική εφαρμογή, δελτίων τύπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακών και δια ζώσης εκδηλώσεων, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Login Form

ΧΑΡΤΗΣ

map school

Αναζήτηση της σχολικής μονάδας εδώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ-Fax:
2551024346
 
 
Email: 
 
 
Διεύθυνση
Δημοκρίτου 6Β,
περιοχή ΚΕΓΕ
Αλεξ/πολη, 68132